BLACK SHAD 1/4OZ

BLACK SHAD 1/4OZ

VIB-E BLADE BAIT, 1/4OZ, COLOR: BLACK SHAD

 • Price: $4.49

BLUE & SILVER 1/4OZ

BLUE & SILVER 1/4OZ

VIB-E 1/4OZ BLADE BAIT,COLOR: BLUE SILVER

 • Price: $4.49

BLUE & SILVER 3/8OZ

BLUE & SILVER 3/8OZ

VIB-E 3/8OZ BLADE BAIT, COLOR: BLUE AND SILVER

 • Price: $4.49

NAUGHTY 1/2OZ

VIB-E 1/2OZ, COLOR:NAUGHTY

 • Price: $4.49

PERPETRATOR 3/4OZ

PERPETRATOR 3/4OZ

PERPETRATOR 3/4OZ

 • Price: $4.39

SHINER 1/2OZ

SHINER 1/2OZ

VIB-E BLADE BAIT, 1/2OZ., COLOR: SHINER

 • Price: $4.49

VIB-E 1/2OZ BLUE & SILVER

VIB-E 1/2OZ BLUE & SILVER

VIB-E 1/2OZ BLUE AND SILVER

 • Price: $4.39

VIB-E 3/4OZ SILVER

VIB-E 3/4OZ SILVER

VIB-E 3/4OZ SILVER

 • Price: $4.39

VIB-E 1/4OZ PERPETRATOR

VIB-E 1/4OZ PERPETRATOR

VIB-E 1/4OZ PERPETRATOR

 • Price: $4.39

VIB-E 3/4OZ FIRETIGER

VIB-E 3/4OZ FIRETIGER

VIB-E 3/4OZ FIRETIGER

 • Price: $4.39

VIB-E BLADE BAIT BLACK SHAD 1/2OZ

VIB-E BLADE BAIT BLACK SHAD 1/2OZ

VIBE BLADE BAIT, 1/2OZ, COLOR: BLACK SHAD

 • Price: $4.39

VIBE BLUE SHINER 3/4OZ

VIBE BLUE SHINER 3/4OZ

VIBE BLADE BAIT, 3/4OZ, COLOR: BLUE SHINER

 • Price: $4.39